1. Rekisterinpitäjä

Päivitetty viimeksi 26.2.2021

Oy Perkko
Y-tunnus 0112633-4
Rälssintie 6, 00720, Helsinki

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään seuraavilla tavoilla:
Sähköpostilla: markkinointi@perkko.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Rekisterissä käsittelemme aiheesta riippuen seuraavia henkilötietojasi:

 • Nimi ja yhteystiedot
  • Esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Käytetyn laitteiston ja selaimen versio-, asetus-, tunniste- sekä verkkoselailutietoja

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Rekisterissä käsittelemme Oy Perkon toteuttamien erilaisten arvontojen ja kilpailujen sekä uutiskirjeen tilauksen yhteydessä keräämiämme henkilötietoja.

Tietoja käytetään:

 • Yhteydenottojen mahdollistamiseen
 • Asiakassuhteen ylläpitämiseen
 • Henkilökohtaisemman ja kohdennetumman sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on oikeutettu etu käsitellä arvonnan tai kilpailun sekä uutiskirjeen tilauksen yhteydessä meille antamiasi tietoja palvelun toteuttamiseen, toteuttamisen kannalta tarvittavaan yhteydenpitoon sekä liiketoimintaamme asiakaslähtöisempään kehittämiseen. Tietojen käsittely ja analysointi mahdollistaa kohdistettujen ja räätälöityjen hyödykkeiden tai etujen tarjoamisen sinulle sekä liiketoimintamme palveluiden laadun parantamisen.

4. Säilytys

Rekisterin käyttö on valvottua ja siihen on käyttöoikeus vain asianmukaisilla henkilöillä työtehtäviensä täyttämiseksi. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Henkilötietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, jotta voimme täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimat, tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Joitain tietoja voidaan säilyttää pidempään, kun se on laissa asetettujen vaatimusten ja velvollisuuksien, esimerkiksi kirjanpidon, osalta tarpeen.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen markkinointi@perkko.fi

6. Oikeudet

Sinulla on asiakkaana oikeus:

 • Saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin ja oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista järjestelmästämme
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

7. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Oy Perkko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Oy Perkko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

Tietoja voidaan myös luovuttaa kilpailun säännöissä kuvatulla tavalla ja niissä mainitulle Oy Perkon yhteistyökumppanille palkintojen toimittamista varten.

8. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostettamme. Muuttaminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi, kun lainsäädäntö muuttuu tai palvelumme kehittyvät. Mikäli tietosuojaaseloste muuttuu merkittävästi, ilmoitamme tästä asiakkaillemme sähköpostilla.

 

Hinnasto 2023